דוגמה

הדוגמה מבוססת על האייטם הבא מן התכנית:

תאריך התוכנית אליה האזנתי: 30/5/12

הקטע הרלוונטי בתוכנית מתחיל בדקה: 0:04

תיאור קצר של הסוגיה המתוארת בקטע שבחרת: בתכנית מתראיין עמית רמון, מורה מתוכנית היל"ה לנוער נושר. עמית מציג בעיה לפיה למרות שהוא ושאר המורים התאגדו במקום העבודה שלהם, המעסיק (החברה למתנ"סים) לא מסכימה להכיר בהתאגדות שלהם ולשבת איתם למשא ומתן על תנאי ההעסקה שלהם.

ציינ/י את שם המושג: זכויות עובדים ותנאי העסקה

הצג/י את המושג: זכויות עובדים הן חלק מן הזכויות החברתיות. זכויות אלו נועדו להבטיח שזכויותיהם של העובדים במקום העבודה יישמרו, בהתאם לכללים שנקבעו בחוק. זכויות עובדים כוללות, בין היתר, שעות עבודה ומנוחה, תשלום על שעות נוספות, הזכות להתאגדות במקום העבודה, שכר מינימום, הזכות לשבות ועוד.

הסבר/י את הקשר בין הקטע למושג: בקטע ניתן לראות שהחברה למתנ"סים, שהיא המעסיק, לא מכירה בהתאגדות של עובדיה, ומכאן שהזכות שנפגעה היא "זכויות עובדים ותנאי העסקה", שכן אחת מן הסעיפים שאמורים להשמר לפי זכות זו הוא הזכות להתאגדות של העובדים.

ציינ/י מושגים נוספים באזרחות שיכולים להתקשר לקטע שבחרת: הזכות לחינוך; הפרטה; הגישה הכלכלית-חברתית הליברלית; הזכות לשבות.